Tikar 12-18
2005-11-06
OG Warberg


Medelstor, ngt långsträckt. Av mycket god typ.
Bra huvud och uttryck. Lång men stark rygg, ngt kort kors.
Korrekt front. Bra vinklar fram, mycket bra bak.
Parallell bak, rör sig bra från sidan. Skulle som helhet ha starkare pigmentering.

Domare: Lars Hammar

Tikar 8-10
2004-10-23
OG Trollhättan

Medelstor, medelkraftig ngt långsträckt.
Bra huvud och uttryck. Bra manke och fast rygg.
Ngt kort kors. Överarmen önskas lite mer tillbaka lagd.
Mycket bra vinklar bak. Goda bröstförhållande.
Jämna rörelser. Önskar ett kraftigare pigment.
Typ och helhetsintryck mycket god.

Domare: Urban Månsson